مدل پرنس

ابعاد ١٢٠-١۴٠-١۶٠-١٨٠
٧٠٪؜چوب ٣٠٪؜ام دى اف روکشدار
تنوع در رنگ بندى چوب
جادار و بروز طراحى زیبا و شیک