مدل پانیذا

در ابعاد٩٠-١٢٠-١۴٠-١۶٠-١٨٠
تنوع در رنگ بندى چوب به سلیقه مشترى
٧٠٪؜چوب روسى
٣٠٪؜ام دى اف روکشدار
سرویس فوق العاده بادوام و شیک
صندلى بسیار راحت