مدل هانا

ابعا ١٠-١۴٠-١۶٠-١٨٠
تنوع در رنگ چوب و چرم
سرویس بروز و مدرن بسیار شیک و لاکچرى
تلفیقى از چوب و ام دى اف