مدل معین

٧٠٪؜چوب ٣٠٪؜ام دى اف
بسیار محکم و بادوام
تنوع در رنگ بندى