مدل تیانا

در ابعاد ٩٠-١٢٠-١۴٠-١۶٠-١٨٠
تنوع در رنگ بندى چوب و پارچه به سلیقه مشترى
تلفیقى از چوب و ام دى اف

میزآرایش هفت کشو که امکان تغییر به سفارش مشترى دارد. صندلى فوق العاده راحت