مدل الیکا

ابعاد ١٢٠-١۴٠-١۶٠-١٨٠
پایه ها چوب بدنه ام دى اف
تنوع در رنگ بندى چوب و پارچه
رنگبندیهاى زیبا و شاد براى مشکل پسندان